Posts Tagged ‘annuiteïtenhypotheek’

Hypotheekregels per 1 januari 2013

november 25, 2012  |  Hypotheek  |  No Comments

Wat gaat er nou precies gebeuren vanaf 2013 met de hypotheken en huur in Nederland:

Hypotheek renteaftrek afbouwen

Het kabinet-Rutte-Asscher wil de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken aanpassen. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf) stapsgewijs verlaagd naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.

Overdrachtsbelasting definitief verlaagd naar 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller een huis kopen. Op die manier komt er meer beweging in de woningmarkt, bijvoorbeeld omdat starters makkelijker een woning kunnen kopen.

Hoogte hypotheekbedrag beperkt tot 100% van de aanschafwaarde in 2018

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning.

Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen. Kort samengevat houdt dit in dat starters eerst moeten sparen willen ze uiteindelijk een huis kunnen kopen. Dit zorgt voor nog meer stagnatie in de woningmarkt op de korte termijn.

Maximaal 50% aflossingsvrij vanaf 1 augustus 2011

Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011. In 2041 is de helft van de hypotheekschuld als het goed is verminderd naar mijn mening bij deze hypotheken.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij een annuïteitenhypotheek die gedurende de looptijd volledigwordt afgelost Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgebouwd

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente en beschermt tegen gedwongen verkoop als zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. In 2011 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging gold tot 1 juli 2012. De verhoging wordt geleidelijk afgebouwd:

  • per 1 juli 2012: € 320.00
  • per 1 juli 2013: € 290.000
  • per 1 juli 2014: € 265.000

Al met al behoorlijk wat ingrepen en vooral de consequentie dat je in 2018 nog maar 100% geleend krijgt bij een bank heeft nogal wat consequentie voor mensen. Stel je wil een huis kopen van € 250.000 dan moet je zelf een bedrag van €15.000 zelf inbrengen en met name voor starters/mensen met een lager inkomen een stuk lastiger denk ik. Daarbovenop wordt de renteaftrek beperkt en je krijgt alleen nog maar renteaftrek bij volledige aflossing. Ik ben het opzich eens met deze maatregel, maar bij een annuïteitenhypotheek  blijft je maand bedrag gelijk en los je automatisch af, maar als je kijkt naar het totale bedrag wat je over de looptijd moet betalen voor je huis en de winst die een bank maakt uiteindelijk maakt is dat dan fair? Of gaan er nieuwe leningsvormen ontstaan in de toekomst?