Posts Tagged ‘spaarrente’

Internetspaarrekening

november 20, 2012  |  Bankzaken  |  No Comments

Vandaag ben ik mij gaan verdiepen in mij (internet)spaarrekening en de daarbijhorende rente. Ik bankier al jaren bij de SNS Bank en dit komt voornamelijk doordat mijn ouders een rekening hebben geopend en ik eigenlijk nooit meer veranderd ben van bank, maar wellicht gaat daar verandering in komen. Bij de SNS heb ik 3 rekeningen: een betaalrekening, combi spaarrekening en een internetspaarrekening. Hieronder kun je de details vinden:

  • Betaalrekening: Geen rente ontvang ik hierop (geen idee van) en een debetrente van 11,0% als je rood staat. Dacht dat ik dat niet kon maar blijkbaar zag ik van wel in de rekeningdetails. Ik vraag me zelfs af of ik hier ooit toestemming voor heb gegeven, maar rood staan doe ik nooit gelukkig!
  • Combi spaarrekening:Rente 2,10%: alleen staat hier bijna geen saldo op €3,88 en rekent men een debet rente van 14,3%
  • Internetspaarrekening: Rente 2,5% hier staat ook een fors bedrag op van boven de €15.000 en ook hier rekent met een debetrente van 10,6%.

Wel apart dat men bij een bank op spaarrekening ook debetrentes rekenen. Je zou toch zeggen dat deze rekeningen bedoeld zijn om te sparen en dat je er geen negatief saldo op kan hebben of heb ik het nou mis.

Met bovenstaand inzicht ben ik mij gaan verdiepen op het internet over de diverse spaarrentes en of het nut heeft om over te stappen naar een andere bank. Belangrijk vind ik dat ik altijd bij het geld kan en het niet weg te zetten op een “Icesave” -achtige bank, zodat ik straks kan gaan fluiten naar mijn geld…..

Een goede site die hiervoor geschikt is vanspaarbankveranderen.nl. Deze site geeft een goed overzicht van de actuele rentestanden en de verschillende manieren van sparen. Als je spaart bij een Nederlandse bank (met vergunning in NL) val je  onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit  houdt in dat jouw gestorte spaargeld bij een faillissement van de spaarbank voor 100% gegarandeerd is, als het saldo (inclusief eventueel bijgestorte en nog te ontvangen rente tot het moment van omvallen van de bank) niet hoger is dan € 100.000 per persoon en bij een en/of rekening geldt het dubbele bedrag, dus € 200.000. Mocht u meer dan € 100.000 euro (per rekeninghouder) bij een bank gestort hebben, dan geldt dat u voor het bedrag boven deze grens geen bescherming kunt ontlenen aan het depositogarantiestelsel. Er wordt aangeraden wanneer je meer dan € 100.000 spaargeld hebt dit te spreiden over meerdere banken. Jammer genoeg is dit niet bij mij van toepassing……haha…..

Ik was in de veronderstelling dat je rond de 4% rente kon ontvangen op je spaarrekening, maar door de economische crisis is dit percentage fors gekelderd. Een goede manier om te kijken of je moet overstappen is de spaarwinstcalculator op vanspaarbankveranderen.nl. Na alles ingevuld te hebben blijkt dat ik de ene hoogste spaarrente ontvang van Nederland (geen idee dat ik het goed deed….). De hoogste spaarrente was bij Argenta: Internet Spaarrekening 2,55% en dit zou mij per jaar  €9,-

Argenta is een Belgische bank met bijkantoor in Nederland, en valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, maar onder het Belgische depositogarantiestelsel. In geval van een faillissement van Argenta, moeten spaarders hun spaargeld dus in België claimen. De Belgische regeling heeft (op dit moment) eenzelfde maximum als in Nederland (€ 100.000 per rekeninghouder)”

Al met al niet echt de moeite om over te stappen voor mijzelf maar wellicht iets voor jullie of hebben jullie dit al gedaan……..?